ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU – ISPOSTAVA SLUNJ

OBAVIJEST

 ORDINACIJA ĆE RADITI SVAKI  DRUGI PONEDJELJAK OD

09-12 h PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

28.09.2020.

12.10.2020.

26.10.2020.

09.11.2020

ZA SVE EVENTUALNE HITNOSTI JAVITI SE U ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE U KARLOVCU,

DR. V. MAČEKA 48 (STARA BOLNICA DUBOVAC), 1. KAT DESNO ILI NA BROJ TELEFONA: 047/411-299.