Back to Top

FIZIKALNA TERAPIJA

FIZIKALNA TERAPIJA

 

KAROLINA JURČEVIĆ, STRUČNA PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE 

ANTONELA MLINAC, STRUČNA PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE 

 

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak – petak  od 07,00 do 15,00 sati

Adresa: Plitvička 18 a, 47 240 Slunj

Telefon: 047/203-778

               047/203-777