Back to Top

IZJAVA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima DOM ZDRAVLJA SLUNJ kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.