Back to Top

OBITELJSKA/OPĆA MEDICINA

ORDINACIJA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE SLUNJ 01

 

ANA GAŠPAROVIĆ SMRZLIĆ, dr. med. 

TATJANA RUŠNOV, med. sestra

KATARINA ŠTRK, med. sestra na zamjeni za porodiljni dopust;

 

Radno vrijeme:

 • neparnim radnim danima prijepodne od 7,00 do 13,30 ( od 13,30 – 14,30 kućne posjete )

 • parnim radnim danima poslijepodne od 13,00 do 19,30 ( od 19,30 do 20,30 kućne posjete )

 • petak – ujutro od 7:00 do 13:30 sati ( 13:30 – 14:30 kućne posjete ) 

 • II. subota u mjesecu radna – od 7,00 do 17,00

Adresa: 47240 Slunj, Plitvička 18 a

Telefon: 047/777-636

Telefaks: 047/777-636

E-mail : dzslunj.obiteljskamed1@gmail.com

ORDINACIJA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE SLUNJ 02

 

MONIKA KATAVIĆ, dr. med.,spec.obitelj,med.

IVANA CAPAN, med. sestra

 

Radno vrijeme:

 • parnim radnim danima prijepodne od 7,00 do 13,30 ( od 13,30 -14,30 kućne posjete )

 • neparnim radnim danima poslijepodne od 13,00 do 19,30 ( od 19,30 do 20,30 kućne posjete )

 • petak – ujutro od 7:00 do 13:30 sati ( 13:30 – 14:30 kućne posjete )

 • III. subota u mjesecu radna – od 7,00 do 17,00

Adresa: 47240 Slunj, Plitvička 18 a

Telefon: 047/777-370

Telefaks: 047/777-370

E-mail : dzslunj.obiteljskamed2@gmail.com

ORDINACIJA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE 03.- CETINGRAD

 

NIKOLINA POŽEGA, dr. med.

ANKA MEDVED, med. sestra

 

Radno vrijeme:

 • neparnim radnim danima prijepodne od 7,00 do 13,30 ( od 13,30 -14,30 kućne posjete )

 • parnim radnim danima poslijepodne od 13,00 do 19,30 ( od 19,30 do 20,30 kućne posjete )

 • petkom prijepodne od 7,00 do 13,30 ( od 13,30-14,30 kućne posjete)

 • posljednja subota u mjesecu radna – od 7,00 do 17,00

Adresa: 47222 Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 6

Telefon: 047/781-300

Telefaks: 047/781-300

E-mail : dzslunj.obiteljska3@gmail.com

ORDINACIJA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE 04. – RAKOVICA

 

MARIJA TOMINAC, dr. med.

LJILJANA FRANJKOVIĆ, med. sestra.

 

Radno vrijeme:

 • parnim radnim danima prijepodne od 7,00 do 13,30 ( od 13,30 -14,30 kućne posjete )

 • neparnim radnim danima poslijepodne od 13,00 do 19,30 ( od 19,30 do 20,30 kućne posjete )

 • petkom ujutro od 7,00 do 13,30 ( od 13,30 -14,30 kućne posjete )

 • III. subota u mjesecu radna – od 7,00 do 17,00

Adresa: 47 245 Rakovica, Rakovica 33

Telefon: 047/784-067

Telefaks: 047/784-067

E-mail : rakovica.narucivanje.pacijenata@gmail.com

U KONCESIJI

ORDINACIJA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE

 

VLADIMIR BAKALAR, dr. med.

MIRNA PAULIĆ, med. sestra

 

Radno vrijeme:

 • utorak, četvrtak i petak prijepodne od 7,00 do 13,30 (od 13,30 -14,30 kućne posjete )

 • ponedjeljak i srijeda poslijepodne od 13,00 do 19,30 ( od 19,30 do 20,30 kućne posjete )

 • I. subota u mjesecu radna – od 7,00 do 17,00

Adresa: 47 240 Slunj, Plitvička 18 a

Telefon: 047/778-100

E-mail : bakalarvladimir1911@gmail.com