Back to Top

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  • VERONIKA ŽIVČIĆ, bacc.med.techn. – pokriva polovicu područja Grada Slunja i cjelokupno područje Općine Cetingrad,                                                                                     broj mobitela: 091/1777-650

  • ANKA PAVLEŠIĆ, bacc.med.techn – pokriva polovicu područja Grada Slunja i cjelokupno područje općine Rakovica,                                                                                        broj mobitela: 091/1777-668

Radno vrijeme:

  • Svakim radnim danom ujutro u vremenu od  07,00 do 15,00 sati

  • od  7,00 do 7,30 sati je vrijeme za pripremu za rad prije odlaska u patronažne posjete

     

Adresa: Plitvička 18 a, 47240 Slunj

Telefon: zvati na službeni broj mobitela 

Telefaks: 047/777-334

E-mail : slunj.patronaza@gmail.com