Back to Top

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE – PEDIJATRIJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE – PEDIJATRIJA

 

IVICA ZRILIĆ, dr. med. spec. pedijatar

ANTONELA ZEČEVIĆ, medicinska sestra

Radno vrijeme:

  • utorak, četvrtak i petak ujutro od 07,00 do 14,30

  • ponedjeljak i srijeda poslije podne od 13,00 do 20,30

  • IV. subota u mjesecu je radna u vremenu od 7,00 do 17,00

Adresa: Plitvička 18 a, 47240 Slunj Telefon: 047/777-218 Telefaks: 047/777-218 E-mail: dzslunj.pedijatrija@gmail.com