Back to Top

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

ORDINACIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

                        LIDIJA MILOŠ BAKALAR, dr. med. spec. gin. i opst.

ANA HOLJEVAC, medicinska sestra

 

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak, srijeda i petak ujutro od 7,00 do 14,30 sati

  • utorak i četvrtak poslije podne od 13,00 do 20,30 sati

  • I. subota u mjesecu je radna u vremenu od 7,00 do 17,00

Adresa: Plitvička 18 a, 47240 Slunj

Telefon: 047/777-332

Telefaks: 047/777-334

E-mail : lidija.milos-bakalar1@zg.t-com.hr