Back to Top

DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SLUNJ

 

MARINA MRDEŽA MARČETIĆ, dr.med.dent.

TATJANA BRBOVIĆ, medicinska sestra

 

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, četvrtak i petak prijepodne od 7,00 do 14,30

 • utorak i srijeda poslijepodne od 13,00 do 20,30

 • I. subota u mjesecu radna

Adresa: Plitvička 18 a, 47240 Slunj

Telefon: 047/777-651

Telefaks: 047/777-651

E-mail: dr.marinamrdeza@gmail.com

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SLUNJ

 

MARINA KNEZOVIĆ, dr.med.dent.

ANKICA ŠKUNDRIĆ, medicinska sestra

 

Radno vrijeme:

 • utorak, srijeda i petak prijepodne od 7,00 do 14,30

 • ponedjeljak i četvrtak poslijepodne od 13,00 do 20,30

 • II. subota u mjesecu radna

Adresa: Plitvička 18 a, 47240 Slunj Telefon: 047/777-113 Telefaks: 047/777-113

E-mail: dzslunjzubna@gmail.com

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE CETINGRAD

 

EDUARD PALJUŠAJ, dr.med.dent.

 ZDRAVKA BUNČIĆ, dentalni asistent

   

Radno vrijeme:

 • parnim radnim danima prijepodne od 7,00 do 14,30
 • neparnim radnim danima poslijepodne od 13,00 do 20,30
 • druga subota u mjesecu radna od 7,00 do 17,00

Adresa: Trg hrvatskih branitelja 6, 47222 Cetingrad

Telefon: 047/781-012

Telefaks: 047/781-300

E-mail: zubnacetingrad@gmail.com

 
 

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE RAKOVICA

 

NENAD GRGURIĆ, dr.med.dent.

MIRJANA MODRUŠAN, medicinska sestra

Radno vrijeme:

 • parnim radnim danima prijepodne od 7,00 do 14,30

 • neparnim radnim danima poslijepodne od 13,00 do 20,30

 • petkom ujutro od 7,00 do 14,30 sati  

 • III. subota u mjesecu radna  od 7,00 do 17,00

Adresa: Rakovica 33, 47245 Rakovica

Telefon: 047/784-313

Telefaks: 047/784-067

E-mail: ngrguric@gmail.com